Prestandadeklaration(DoP) - TEK0015-003

 1. Produkttypens unika identifierings kod:
  Certifikat no.: H115
 2. Beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter:
  H115 ISOVER Ventilationsrulle, Crimp Wrap,
  CLIMCOVER CR Alu2
 3. Avsedd användning:
  Värmeisolering för teknisk isolering
 4. Tillverkare:
  Saint Gobain Denmark A/S - ISOVER
  Østermarksvej 4
  6580 Vamdrup
  Telefon: +45 72 17 17 17 • E-mail: isover@isover.dk • Web: www.isover.dk
 5. NA
 6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukters prestanda
  AVCP System 1, för reaktion vid brandpåverkan
  AVCP System 3, för andra egenskaper
 7. Produkt som omfattas av en harmoniserad standard DS/EN 14303

  Bemyndigat organ Bureau Veritas, BVC, nr. 0615, har utfört bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (inkl. stickprov); inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik; fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik; enligt system 1 och system 3 och har utfärdat intyg om överensstämmelse

  Bemyndigat organ, DBI No. 0845, har utfört bestämning av brandpåverkan.

  Bemyndigat provnings organ, FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WÄRMESCHUTZ E.V. MÜNCHEN (FIW), FIW No. 0751 eller Teknologisk Institut, TI Nr. 1235, har utfört bestämning av värmekonduktivitet.

  Bemyndigat provnings organ, Teknologisk Institut, TI No. 1235, har utfört bestämning av andra deklarerade egenskaper.
 8. Byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:
  Ej tillämpligt
 9. Deklarerade egenskaper: Mineralull standard DS/EN 14303:2009 + A1:2013

  Väsentliga egenskaper Prestanda Deklaration Standard
  Reaktion vid brandpåverkan A2-s1, d0 DS/EN 13501-1
  Termiska egenskaper Värmekonduktivitet, mW/m K  
  Temperatur, °C

  10
  50
  100
  200
  250


  35
  41
  50
  73
  87
  Lambdakurva:

  A = 3,366 · E-2

  B = 1,308 · E-4

  C = 3,263 · E-7
  Tjocklekstolerans T4 DS/EN 823
  Nivå av korrosiva ämnen CL 90   DS/EN 13468
  F- NPD
  Sio3 6000
  Na+ 4000
  pH-värde NPD
  Tryckhållfasthet NPD DS/EN 826
  Punktlast NPD DS/EN 12430
  Korttidsvattenabsorption, WS NPD DS/EN 1609
  Långtidsvattenabsorption, WLP NPD DS/EN 12087
  Ånggenomsläpplighet-Faktor MV2 DS/EN 14303
  Dimensionsstabilitet DS(70,90) DS/EN 1604
  Maximum service temperatur, MST 250 DS/EN 14706
  Luftflödesmotstånd NPD DS/EN 29053
  Ljudabsorption NPD DS/EN ISO 354
  AAvgivning av farliga ämnen NPD Metod ej fastställt
  Kontinuerlig glödbrand NPD Metod ej fastställt
 10. NPD = Ingen prestanda fastställt

 11. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av
Sales Director Morten Bitz

Vamdrup den 20-03-2018