Toimivusdeklaratsioon (DOP) - TEK0015-003

 1. Tootetüübi ühene tunnuskood::
  Sertifikaat nr.: H115
 2. Ehitustoote tüüp, seerianumber või muu tuvastamist võimaldav tunnus:
  H115 ISOVER Ventilationsrulle, Crimp Wrap,
  CLIMCOVER CR Alu2
 3. Kasutusotstarve:
  Hoone seadmestiku ja tööstuspaigaldiste soojustus
 4. Tootja:
  Saint Gobain Denmark A/S - ISOVER
  Østermarksvej 4
  6580 Vamdrup
  Telefon: +45 72 17 17 17 • E-mail: isover@isover.dk • Web: www.isover.dk
 5. Puudub
 6. Ehitustoote omaduste püsivuse hindamise ja tunnustamise (AVCP) süsteem või süsteemid
  Süsteem AVCP 1. Tuletundlikkus
  Süsteem AVCP 3. Kõik muud deklareeritud omadused
 7. Kooskõlas ühtlustatud standardiga DS/EN 14303 on toodetele kantud CE vastavusmärgis

  Teavitatud asutus Bureau Veritas, BVC, nr 0615, on teostanud tootmise ja tehases rakendatud tootmisohjesüsteemi esialgse ja järgnevad hindamised, võtnud tootenäidised ja tõendanud esialgse tüübikatsetuse ning väljastanud EÜ vastavussertifikaadi

  Teavitatud asutus DBI nr 0845 on teostanud tuletundlikkuse määramise kooskõlas süsteemiga 1.

  Teavitatud asutus FORSCHUNGSINSTITUT FUR WÄRMESCHUTZ E.V. MUNCHEN (FIW), FIW nr 0751 või Technological Institute, TI nr 1235, teostas soojusjuhtivuse määramise. Teavitatud asutus Technological Institute, TI nr 1235, teostas toote tüübi määramise kooskõlas tüübikatsetuse süsteemiga 3.
 8. Ei kohaldata
 9. Deklareeritud toimivus: kooskõlas standardiga DS/EN 14303:2009 + A1:2013

  Oluline tunnussuurus Omadused Standard
  Euroopa tuletundlikkusklass A2-s1, d0 DS/EN 13501-1
  Soojatakistus Soojusjuhtivus, mW/m K  
  Temperatuur, °C

  Kehtiv
  10 ... 250 °C
  Lambda kõver:

  A = 3,366 · E-2

  B = 1,308 · E-4

  C = 3,263 · E-7
  Paksuse klass T4 DS/EN 823
  CL 90   DS/EN 13468
  F NPD
  Sio3 6000
  Na+ 4000
  pH-väärtus NPD
  Survetugevus NPD DS/EN 826
  Punktkoormus NPD DS/EN 12430
  Lühiajaline veeimavus, WS NPD DS/EN 1609
  Pikaajaline veeimavus, WLP NPD DS/EN 12087
  Veeauru läbilaskvus MV2 DS/EN 14303
  Mõõtmete püsivus DS(70,90) DS/EN 1604
  Kõrgeim töötemperatuur, MST 250 DS/EN 14706
  Õhuvoolutakistus NPD DS/EN 29053
  Helineeldumine NPD DS/EN ISO 354
  Ohtlike ainete eraldumine NPD Katsemeetod veel puudub
  Pidev hõõgpõlemine NPD Katsemeetod veel puudub
 10. Punktides 1 ja 2 nimetatud toote toimivus vastab punktis 9 deklareeritud toimivusele.
Toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Allkirjastanud tootja nimel
Sales Director Morten Bitz

Vamdrup 20-03-2018