Ydeevnedeklaration(DoP) - TEK0015-003

 1. Produkternes unikke identifikationskode:
  Certifikat nr.: H115 ISOVER Ventilationsrulle, Crimp Wrap,
  CLIMCOVER CR Alu2
 2. Anvendelse:
  Termisk isolering af tekniske installationer
 3. Producent:
  Saint Gobain Denmark A/S - ISOVER
  Østermarksvej 4
  6580 Vamdrup
  Telefon: +45 72 17 17 17 • E-mail: isover@isover.dk • Web: www.isover.dk
 4. NA
 5. System AVCP 1, brandegenskaber
  System AVCP 3, for øvrige egenskaber
 6. Produkterne er omfattet af en harmoniseret produktstandard DS/EN 14303

  Bemyndiget organ Bureau Veritas, BVC, nr. 0615, har udført inspektion af produktionen og produktions kontrollen og fører løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktions kontrol iht. system 1 og system 3.

  Bemyndiget organ, DBI Nr. 0845, har foretaget og udstedt certifikat af brand reaktion.

  Bemyndiget prøvningsorgan, FORSCHUNGSINSTITUT FÜR WÄRMESCHUTZ E.V. MÜNCHEN (FIW), FIW Nr. 0751 eller Teknologisk Institut, TI Nr. 1235, har foretaget test af varmeledningsevnen.

  Bemyndiget prøvningsorgan, Teknologisk Institut, TI Nr. 1235, har foretaget test og udstedt testrapporter af øvrige deklarerede egenskaber.
 7. Deklarerede egenskaber: Mineraluldstandard DS/EN 14303:2009 + A1:2013

  Væsentlige egenskaber Ydeevne deklaration
  Brandklasse Euroclass A2-s1, d0
  Termiske egenskaber Varmeledningsevne, mW/m∙K
  Temperatur, °C

  10
  50
  100
  200
  250


  35
  41
  50
  73
  87
  Lambdakurve:

  A = 3,366 · E-2

  B = 1,308 · E-4

  C = 3,263 · E-7
  Tykkelsesklasse T4
  Niveau for korrosive stoffer CL 90  
  F NPD
  Sio3 6000
  Na+ 4000
  pH-værdi NPD
  Trykstyrke NPD
  Vandafvisning kort tids, WS NPD
  Vanddampdifusions-modstand MV2
  Dimensionsstabilitet DS(70,90)
  Maximum Service Temperatur 250
  Luftstrømningsmodstand NPD
  Lydabsorption NPD
  Afgivelse af farlige stoffer NPD
  Kontinuerlig glødebrand NPD
 8. NPD = Ingen ydeevne fastlagt

 9. Ydeevnen for ovennævnte produkter er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
  Ydeevnedeklarationen er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 og Saint-Gobain ISOVER A/S er eneansvarlig for indholdet
På virksomhedens vegne
Sales Director Morten Bitz

Vamdrup den 20-03-2018