Prestandadeklaration(DoP) - GR0002-002

 1. Produktens unika identifikationskod:
  Certifikat nr.: B101
 2. Produktnavne, identifikation:
  B101 ISOVER Granulat, Granulat OB - (Indblæst i hulrum),
 3. Användningsområde:
  Termisk lösullsisolering till väggar
 4. Tillverkare:
  Saint Gobain Denmark A/S - ISOVER
  Østermarksvej 4
  6580 Vamdrup
  Telefon: +45 72 17 17 17 • E-mail: isover@isover.dk • Web: www.isover.dk
 5. NA
 6. System AVCP 1, brandegenskaper
  System AVCP 3, för övrige egenskaper
 7. Produkterna omfattas av en harmoniserad produktstandard DS/EN 14064-1

  Notifierat organ Bureau Veritas, BVC, nr. 0615, har utfört inspektion av produktionen och produktionskontrollen och för löpande övervakning, värdering och evaluering av fabrikens egen produktionskontroll system 1 og system 3.

  Notifierat organ, DBI Nr. 0845, har utfört och utställt certifikat av brand reaktion.

  Notifierat provningsorgan, Teknologisk Institut, TI Nr. 1235, har utfört test och utställt testrapporter av övriga deklarerade egenskaper.

  SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Nr.: 0402) har utfört test och utställt testrapporter av övriga deklarerade egenskaper.
 8. Ingen
 9. Deklarerade egenskaper: Mineralullsstandard DS/EN 14064-1:2010

  Väsentliga egenskaper Prestandadeklaration
  Brandklass Euroclass A2-s1, d0
  Termiska egenskaper tjocklek
  mm
  95
  120
  145
  170
  195
  220
  245
  270
  295
  320
  345
  370
  395
  420
  445
  470
  495
  Värmemotstånd
  m2 K/W
  2,50
  3,15
  3,80
  4,45
  5,10
  5,75
  6,40
  7,10
  7,75
  8,40
  9,05
  9,70
  10,35
  11,05
  11,70
  12,35
  13,00
  Deklarerad värmekonduktivitet
  mW/m K

  38
  Sättning S1
  Vattenavvisning kort tids, WS NPD
  Ånggenomgångsmotstånd MU1
  Dimensionsstabilitet NPD
  Luftflödesmotstånd NPD
  Avgivning av farliga ämnen NPD
  Kontinuerlig glödbrand NPD
 10. NPD = Ingen ydeevne fastlagt

 11. Egenskaper för ovannämnda produkter är i överensstemmelse med den deklarerede egenskapen.
Prestandaklarationen är utarbetad i överensstämmelse med förordning (EU) nr. 305/2011 och Saint-Gobain ISOVER A/S är självansvariga för innehållet

På verksamhetens vägnar
Sales Director Morten Bitz

Vamdrup den 10-04-2019