Prestandadeklaration(DoP) - BYG0039-002

 1. Produkttypens unika identifierings kod:
  Certifikat no.: M169
 2. Beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter:
  M169 ISOVER Robust TP, Robust Takskiva (90 - 200 mm),
 3. Avsedd användning:
  Värmeisolering för byggnader
 4. Tillverkare:
  Saint Gobain Denmark A/S - ISOVER
  Østermarksvej 4
  6580 Vamdrup
  Telefon: +45 72 17 17 17 • E-mail: isover@isover.dk • Hemside: www.isover.dk
 5. NA
 6. AVCP System 1, för reaktion vid brandpåverkan
  AVCP System 3, för andra egenskaper
 7. Byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard DS/EN 13162

  Bemyndigat organ Bureau Veritas, BVC, nr. 0615, har utfört bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (inkl. stickprov); inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik; fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik; enligt system 1 och system 3 och har utfärdat intyg om överensstämmelse.

  Bemyndigat organ, DBI No. 0845, har utfört bestämning av brandpåverkan.

  Bemyndigat provnings organ, Teknologisk Institut, TI No. 1235, har utfört bestämning av andra deklarerade egenskaper.
 8. Ej tillämpligt.
 9. Deklarerade egenskaper: Mineralull standard DS/EN 13162:2012 + A1:2015

  Väsentliga egenskaper Prestanda Deklaration Standard
  Reaktion vid brandpåverkan Euroklass A2-s1, d0 DS/EN 13501-1
  Termiska egenskaper Tjocklek
  mm
  90
  135
  180
  Värmemotstånd
  m2 K/W
  2,35
  3,55
  4,70
  Värmekonduktivitet
  mW/m K

  38
  DS/12667
  Tjocklekstolerans T5 DS/EN 823
  Tryckhållfasthet 40 kPa DS/EN 826
  Punktlast NPD DS/EN 12430
  Korttidsvattenabsorption, WS ≤1 kg/m² DS/EN 1609
  Långtidsvattenabsorption, WLP NPD DS/EN 12087
  Ånggenomsläpplighet-Faktor MU1 DS/EN 13162
  Dimensionsstabilitet DS(70,90) DS/EN 1604
  Luftflödesmotstånd ≥AFr5 DS/EN 29053
  Ljudabsorption NPD DS/EN ISO 354
  Avgivning av farliga ämnen NPD Metod ej fastställt
  Kontinuerlig glödbrand NPD Metod ej fastställt
 10. NPD = Ingen prestanda fastställt

 11. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av
Sales Director Morten Bitz

Vamdrup den 10-04-2019