Prestandadeklaration(DoP) - BYG0013-002

 1. Produkttypens unika identifierings kod:
  Certifikat no.: M111
 2. Beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter:
  M111 ISOVER Murfilt 37,
 3. Avsedd användning:
  Värmeisolering för byggnader
 4. Tillverkare:
  Saint Gobain Denmark A/S - ISOVER
  Østermarksvej 4
  6580 Vamdrup
  Telefon: +45 72 17 17 17 • E-mail: isover@isover.dk • Hemside: www.isover.dk
 5. NA
 6. AVCP System 1, för reaktion vid brandpåverkan
  AVCP System 3, för andra egenskaper
 7. Byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard DS/EN 13162

  Bemyndigat organ Bureau Veritas, BVC, nr. 0615, har utfört bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (inkl. stickprov); inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik; fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik; enligt system 1 och system 3 och har utfärdat intyg om överensstämmelse.

  Bemyndigat organ, DBI No. 0845, har utfört bestämning av brandpåverkan.

  Bemyndigat provnings organ, Teknologisk Institut, TI No. 1235, har utfört bestämning av andra deklarerade egenskaper.
 8. Ej tillämpligt.
 9. Deklarerade egenskaper: Mineralull standard DS/EN 13162:2012 + A1:2015

  Väsentliga egenskaper Prestanda Deklaration Standard
  Reaktion vid brandpåverkan Euroklass A1 DS/EN 13501-1
  Termiska egenskaper Tjocklek
  mm
  125
  130
  135
  140
  145
  150
  155
  160
  165
  170
  175
  180
  185
  190
  195
  200
  205
  210
  215
  220
  225
  230
  235
  240
  245
  250
  Värmemotstånd
  m2 K/W
  3,35
  3,50
  3,60
  3,75
  3,90
  4,05
  4,15
  4,30
  4,45
  4,55
  4,70
  4,85
  5,00
  5,10
  5,25
  5,40
  5,50
  5,65
  5,80
  5,90
  6,05
  6,20
  6,35
  6,45
  6,60
  6,75
  Värmekonduktivitet
  mW/m K

  37
  DS/12667
  Tjocklekstolerans T3 DS/EN 823
  Tryckhållfasthet NPD DS/EN 826
  Punktlast NPD DS/EN 12430
  Korttidsvattenabsorption, WS ≤1 kg/m² DS/EN 1609
  Långtidsvattenabsorption, WLP NPD DS/EN 12087
  Ånggenomsläpplighet-Faktor MU1 DS/EN 13162
  Dimensionsstabilitet DS(70,90) DS/EN 1604
  Luftflödesmotstånd ≥AFr5 DS/EN 29053
  Ljudabsorption NPD DS/EN ISO 354
  Avgivning av farliga ämnen NPD Metod ej fastställt
  Kontinuerlig glödbrand NPD Metod ej fastställt
 10. NPD = Ingen prestanda fastställt

 11. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av
Sales Director Morten Bitz

Vamdrup den 10-04-2019