SUORITUSTASOILMOITUS(DoP) - TEK0002-005

 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
  Sertifikaatti no.: H101
 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
  H101 ISOVER BoaFlex rørskål (Stjernekerne), BoaFlex Pipe Section - star shaped hole,
  CLIMPIPE Section Boaflex Alu2 Star shaped hole
 3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
  Rakennusosan tai teollisuuden asennuksen lämmöneristys (ThIBEII)
 4. Valmistaja:
  Saint Gobain Denmark A/S - ISOVER
  Østermarksvej 4
  6580 Vamdrup
  Telefon: +45 72 17 17 17 • E-mail: isover@isover.dk • Web: www.isover.dk
 5. 5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: NA
 6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät (AVCP):
  AVCP –järjestelmä 1 palo-ominaisuudet
  AVCP –järjestelmä 3 muut ominaisuudet
 7. Notified Body Bureau Veritas, BVC, no. 0615, suoritti tyyppitestauksen (mukaanlukien näytekeräily); valmistavan tehtaan alkutarkastuksen ja tuotannon tarkastuksen. Jatkuva seuranta suoritustasojen pysyvyydestä ja sisäisen laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuus arviointijärjestelmän 1 (ilmoitettu laitos DBI No. 0845) ja 3 (ilmoitettu laitos Technological Institute, TI No. 1235) mukaisesti.

 8. Rakennustuote, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: ei sovellettavissa.
 9. 9. Ilmoitetut suoritustasot: Alla mainitut perusominaisuudet on määritelty ilmoitettuun käyttötarkoitukseen yhdenmukaistetun standardin DS/EN 14303:2009 + A1:2013 mukaisesti

  Perusominaisuus Suoritustaso Standardi
  Palo-ominaisuus Europaloluokka NPD DS/EN 13501-1
  Lämmönvastustuskyky Lämmönjohtavuus, mW/m K  
  Lämpötila, °C

  Väli
  10 .. 70 °C
  Ø12-28, Lambda-kurvi:

  A = 3,559 · E-2

  B = 1,419 · E-4

  C = 0,585 · E-7
  Dimensio ja toleranssi T8 DS/EN 13467
  Korrosoivien aineiden vapautuminen CL 90   DS/EN 13468
  F NPD
  Sio3 6000
  Na+ 4000
  pH-arvo NPD
  Puristuslujuus NPD DS/EN 826
  Pistekuorma NPD DS/EN 12430
  Lyhyen aikavälin vedenimeytyminen, WS NPD DS/EN 1609
  Pitkän aikavälin vedenimeytyminen, WLP NPD DS/EN 12087
  Vesihöyrynläpäisevyys MV2 DS/EN 14303
  Dimensiostabiliteetti DS(70,90) DS/EN 1604
  Korkein käyttölämpötila, MST NPD DS/EN 14707
  Ilman ominaisvirtausvastus NPD DS/EN 29053
  Äänenabsorptio NPD DS/EN ISO 354
  Vaarallisten aineiden vapautuminen sisäilmaan NPD Ei vielä testimenetelmää
  Jatkuva hehkupalo NPD Ei vielä testimenetelmää
 10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut
Sales Director Morten Bitz

Vamdrup 20-03-2018