Ydeevnedeklaration(DoP) - GR0001-002

 1. Produkternes unikke identifikationskode:
  Certifikat nr.: B100
  ISOVER Granulat, Granulat OB - (Udblæst på loft),
 2. Anvendelse:
  Termisk isolering af bygninger, løst udblæst i loftsrum
 3. Producent:
  Saint Gobain Denmark A/S - ISOVER
  Østermarksvej 4
  6580 Vamdrup
  Telefon: +45 72 17 17 17 • E-mail: isover@isover.dk • Web: www.isover.dk
 4. NA
 5. System AVCP 1, brandegenskaber
  System AVCP 3, for øvrige egenskaber
 6. Produkterne er omfattet af en harmoniseret produktstandard DS/EN 14064-1

  Bemyndiget organ Bureau Veritas, BVC, nr. 0615, har udført inspektion af produktionen og produktions kontrollen og fører løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktions kontrol iht. system 1 og system 3.

  Bemyndiget organ, DBI Nr. 0845, har foretaget og udstedt certifikat af brand reaktion.

  Bemyndiget prøvningsorgan, Teknologisk Institut, TI Nr. 1235, har foretaget test og udstedt testrapporter af øvrige deklarerede egenskaber.

  SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Nr.: 0402) har foretaget test og udstedt testrapporter af øvrige deklarerede egenskaber.
 7. Deklarerede egenskaber: Mineraluldstandard DS/EN 14064-1:2010

  Væsentlige egenskaber Ydeevne deklaration
  Brandklasse Euroclass A2-s1, d0
  Termiske egenskaber Tykkelse
  mm
  150
  200
  250
  300
  350
  400
  450
  500
  550
  600
  650
  700
  Isolans
  m²∙K/W
  3,55
  4,75
  5,95
  7,10
  8,30
  9,50
  10,70
  11,90
  13,05
  14,25
  15,45
  16,65
  Varmeledningsevne
  mW/m∙K

  42
  Sætning S2
  Vandafvisning kort tids, WS NPD
  Vanddampdifusions-Faktor MU1
  Dimensionsstabilitet NPD
  Luftstrømningsmodstand NPD
  Afgivelse af farlige stoffer NPD
  Kontinuerlig glødebrand NPD
 8. NPD = Ingen ydeevne fastlagt

 9. Ydeevnen for ovennævnte produkter er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
  Ydeevnedeklarationen er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 og Saint-Gobain ISOVER A/S er eneansvarlig for indholdet
På virksomhedens vegne
Sales Director Morten Bitz

Vamdrup den 10-04-2019