Ydeevnedeklaration(DoP) - BYG0061-003

 1. Produkternes unikke identifikationskode:
  Certifikat nr.: M109B
  ISOVER Murfilt 30, WeatherProof Facade System,
 2. Anvendelse:
  Termisk isolering af bygninger
 3. Producent:
  Saint Gobain Denmark A/S - ISOVER
  Østermarksvej 4
  6580 Vamdrup
  Telefon: +45 72 17 17 17 • E-mail: isover@isover.dk • Web: www.isover.dk
 4. NA
 5. System AVCP 1, brandegenskaber
  System AVCP 3, for øvrige egenskaber
 6. Produkterne er omfattet af en harmoniseret produktstandard DS/EN 13162

  Bemyndiget organ Bureau Veritas, BVC, Nr. 0615, har udført inspektion af produktionen og produktions kontrollen og fører løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktions kontrol iht. system 1 og system 3.

  Bemyndiget organ, DBI Nr. 0845, har foretaget og udstedt certifikat af brand reaktion.

  Bemyndiget prøvningsorgan, Teknologisk Institut, TI Nr. 1235, har foretaget test og udstedt testrapporter af øvrige deklarerede egenskaber.
 7. Deklarerede egenskaber: Mineraluldstandard DS/EN 13162:2012 + A1:2015

  Væsentlige egenskaber Ydeevne deklaration
  Brandklasse Euroclass A2-s1, d0
  Termiske egenskaber Tykkelse
  mm
  50
  75
  100
  125
  Isolans
  m²∙K/W
  1,65
  2,50
  3,30
  4,15
  Varmeledningsevne
  mW/m∙K

  30
  Tykkelsesklasse T3
  Trykstyrke NPD
  Punktlast NPD
  Vandafvisning kort tids, WS ≤1 kg/m²
  Vandabsorption, lang tids, WLP NPD
  Vanddampdifusions-Faktor MU1
  Dimensionsstabilitet DS(70,90)
  Luftstrømningsmodstand ≥AFr5
  Lydabsorption NPD
  Afgivelse af farlige stoffer NPD
  Kontinuerlig glødebrand NPD
 8. NPD = Ingen ydeevne fastlagt

 9. Ydeevnen for ovennævnte produkter er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.
  Ydeevnedeklarationen er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 og Saint-Gobain ISOVER A/S er eneansvarlig for indholdet
På virksomhedens vegne
Sales Director Morten Bitz

Vamdrup den 07-01-2020